Меню

Новые статьи

Програма дисципліни "Історія медицини" для студентів зі спеціальностей: 110101 лікувальна справа

Тема 10. Концепції сучасного природознавства і медицина. Біомедицина.

Синтетична теорія еволюції. Хромосомна теорія спадковості. Молекулярна біологія. Молекулярна генетика. Соціально-етичні проблеми генної інженерії. Модель взаємодії організму з навколишнім середовищем. Екологія людини і соціальна екологія. Психоаналіз ( З. Фрейд, 1856–1939 рр.) і аналітична психологія. Вчення про стрес (1936 р.), адаптаційний синдром і „хвороби адаптації” ( Г. Сельє, 1907–1982, Канада). Концепція про внутрішні захисні сили організму (імунологія, алергологія). Здоровий спосіб життя (валеологія, санологія). Концепція науково-доказової медицини.

Науково-технічна революція (НТР) і медицина.

Вплив людини на навколишнє середовище і техносферу. Вчення В. І. Вернадського (1863–1945 рр.) про біосферу і ноосферу.

Нові технології функціональної діагностики і лікування захворювань ( ендоскопія і ангіокардіографія; УЗД; комп’ютерна томографія, магніторезонансна томографія, радіо-фармакологічні методи і ін.). Комп’ютерні технології в медицині. Вивчення суті патологічних процесів. Пошуки токсинів і метаболітів. Синтетичні лікарські засоби і антибіотики (ліки, харчові додатки) і ін.

Система охорони здоров’я ( державна, страхова, приватна, змішана). Нова концепція охорони здоров’я.

Основні досягнення в терапії, хірургії, педіатрії, стоматології, мікробіології, імунології, епідеміології, гігієні.

Тема 11. Медична етика і деонтологія в сучасному світі. Біоетика.

Криза доктрини „соціальної інженерії” і „соціальної технології”.

Антропогенетика і політика. Євгеніка. Євгенічний рух в європейські історії. Євгенічні законодавчі акти ( Інститут расової біології, 1922), їх антигуманний характер. „Расова гігієна” в Німеччині. „Закон про примусову стерилізацію” (1933). Євгенічний рух на Україні.

Ідеологізація науки і медицини. „Мічурінська генетика” ( СРСР, 1929–1964).

Генетика людини, генетична інженерія і екологічна етика.

Мораторій на проведення генно-інженерних експериментів. Асиломарська наукова конференція (лютий, 1975 р.). Основні принципи проведення генно-інженерних досліджень.

Технологія секвентування ДНК ( група В. Гілберта, і А. Максам в Гарварді, група Ф. Сенджера в Кембриджі). Міжнародний проект „Геном людини” – визначення молекулярної структури людського геному. ( початок -1980-ті, керівник проекту Дж. Уотсон, завершення 10 січня 2000 р. червень 2000 р. )і діяльність International Human Genome Sequencing Consortium. TIGR (The Institute of Genomic Research ) і Celera. Програма „Етичні, юридичні і соціальні наслідки проекту „Геном людини” ELSI ( Ethical, Legal, and Socail Issues ) в рамках Проекту „Геном людини”. Міжнародна організація HUGO (Human Genom Organization) .

Глобальна біоетика. В. Р. Поттер. „Біоетика: міст в майбутнє”. Генетика (Генетична етика, genetnhics ), Генетизація культури. Ліберальна неоєвгеніка. „Нова біополітика” Євросоюзу.

Тема 12. Міжнародне співробітництво в галузі охорони здоров’я

Міжнародний Червоний Хрест. Історія створення. Міжнародний комітет допомоги пораненим(1863 р.). Женевська конвенція (1864 р.). Створення міжнародного комітету Червоного Хреста (1876 р.). Основні напрямки діяльності.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Історія створення ( 7 квітня 1948 р.) і основні напрямки діяльності. Міжнародні програми ВООЗ. Інформаційно-статистична діяльність.

Міжнародні гуманітарні рухи („ Лікарі світу проти насильства і тероризму”, 2003 р.).

4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ, ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ТА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ МОДУЛЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ"